Biz hakda

"Zhongshan KAIYAN Lighting Co., Ltd." 1999-njy ýylda esaslandyryldy we 24 ýyl bäri çalt ösýär.Dizaýn, önüm we marketing ünsi ýokary derejeli özleşdirmä jemleýäris.Meýdany 15000 inedördül metr, köp kategoriýa, tema we sahna bolan sergi otagymyz, “Bir bitewi” hyzmaty, pan öý hojalygy, doly sahna we tejribe sarp etmek üçin niýetlenendir.Sarp edijileriň köpüsi ony gowy görýär, Hytaýyň yşyklandyryş markasynyň iň gowy onlugynyň hataryna goşuldy.

2000-den gowrak bäş ýyldyzly myhmanhanalar, kaşaň klublar we hususy willalar üçin ýokary derejeli yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün edýäris.Mysal üçin: Hytaý halkynyň beýik zaly, Şanhaý dünýä sergisi, Pekin Diaoýutaý döwlet myhmanhanasy, Guan Guangzhouou halkara konwensiýa we sergi merkezi, Marriott, Hilton, Crown Plaza myhmanhanasy we ş.m.

KAIYAN, KAIYAN halkara marka tejribe zolagyndan we özboluşly dizaýn tejribe zolagyndan durýar.Bir tarapdan, dünýä derejesindäki gözýetim, iň ýokary halkara lýuks markalary: MARINER, DUCCIO DISEGNA SYLCOM, SEGUSO, LORENZON, GABBIANI, CAESAR, ELITFBOHEMIA bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin iň möhüm IMPORT BRANDLARY saýlaýar.

Başga bir tarapdan, KAYYANYIG DÜZGÜN DÜZGÜNI.Dürli äheňli on ajaýyp tejribe ugry, häzirki zaman moda öý durmuşy stilini öz içine alýan, öý jikme-jiklikleriniň gözelligini makro görnüşde hödürleýän giňişleýin öý sungat tejribesini getirýär.Umumy dizaýn we şahsylaşdyrylan hyzmatlar öý sungatynyň aňlatmalarynyň täze görnüşlerini yzygiderli öwrenýär we adatdan daşary tagamly häzirki zaman sarp edijileri üçin ÇYKYRMAK, Öý ýasamak we bezeg ýaly giňişleýin, moda we kaşaň öý gurşawyny üpjün edýär, moda, şahsylaşdyrylan we getirmegi maksat edinýär häzirki zaman ýokary derejeli adamlar üçin kaşaň öý durmuşy tejribesi.

KAIYAN hünär satuw topary, 7 ýyldyzly butler hyzmaty tejribesini getirýär, siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar we ähli hyzmatlardan lezzet almagyňyzy haýyş edýäris, satuw hyzmatlarynyň ylmy we berkligi bar, syýahatyňyzda özüňizi abraýly hyzmat edersiňiz diýip umyt edýäris.

 • +

  1999-njy ýylda esaslandyryldy

 • +

  Global hyzmatdaşlygyň müşderileri

 • m

  Marka şekil sergisi

 • m

  Önümçilik we gözleg bazasy

 • BRAND KONSEPT
  Dünýäniň şatlykly durmuşyny okaň

  Dünýäni näçe köp düşünseň, durmuşyň manysyny şonça-da gowy görersiň.Çuňňur tejribe, durmuşdaky şol bir çuňňur düşünjeleri çöker we durmuşyň içki islegini biler.Öý mebelleri aýratyn tagamyň dowamydyr.Diňe öý mebelleriniň manysyna hakykatdanam düşünmek bilen, nusgawydan häzirki döwre, gündogardan günbatara we öý mebel sungatynyň estetikasyny çuňňur jemlemek bilen, öý mebel sungatynyň aýratynlygy üçin iň amatly öý mebel sungatyny görkezip bolar.

  KÖPRÄK OKA
  okamak-img
  care-img
 • GYMMAT
  II täzeçillik dizaýny
  Ulanyjylary “Hligh-End” modasy bilen üpjün ediň
  Lýuks öý durmuşynyň täsirleri

  Öý sungatynyň täze görnüşlerini yzygiderli öwreniň, Ajaýyp häzirki zaman şahsyýetleri üçin, integrirlenen ýaly doly ölçegli moda we kaşaň öý gurşawyny üpjün ediň

  Yşyklandyryş, öý enjamlary, esbaplar.
  yşyklandyryş kaiyan mebel hrustal nagyşlar
 • ÖNÜMLER INNOWASI .ASY

  Oiginaldesign, AKIAN markasynyň hereketlendiriji güýji.Her möwsümde häzirki zaman moda we moda stillerini öz içine alýan, ajaýyp öý sungatyny başdan geçirýän we ýokary derejeli şahsyýet hyýal giňişligine laýyk gelýän 10-dan gowrak ýokary hilli yşyklandyryş bezegi bar.

  El bilen ýasalan çandel
  seguso-çandeli
  sylcom-çilim
  4-kanyan_04
  çilim-ýöriteleşdirilen-yşyklandyryş-ýöriteleşdirilen
  BAKARAT ÇANDELERI
  Öňki
  /
  Indiki
 • Çilimler Çilimler

  Çilimler

 • Şift çyralary Şift çyralary

  Şift çyralary

 • Diwar çyralary Diwar çyralary

  Diwar çyralary

 • Stol çyralary Stol çyralary

  Stol çyralary

 • Gat çyralary Gat çyralary

  Gat çyralary

 • Bürünç diwar çyrasy, Fransuz bürünç diwar çyrasy, Villa diwar çyrasy üçin Pari Paris opera teatry

  Bürünç diwar çyrasy, Pari Paris opera teatry

  Döwrebap çilim, häzirki zaman çyrasy, KAIYAN çilimleri

  Döwrebap çilim, häzirki zaman çyrasy, KAIYAN çilimleri

  Amerikan stili çilim, köne mekdep çilim, nusgawy Amerikan çyralary, köne mekdep çyrasy üçin DUKE WINDSOR seriýasy

  Amerikan stili çilim üçin DUKE WINDSOR seriýasy, köne sc

  Silkom çilim, italýan çilim, italýan yşyklandyryjy, Villa çilim

  Silkom çilim, italýan çilim, italýan yşyklandyryşy, Wil

  Seguso çilim, italýan çilim, italýan yşyklandyryjy, Villa çilim

  Seguso çilim, italýan çilim, italýan yşyklandyryşy, Wil

  Deňiz çilim, Ispaniýa çilim, hrustal yşyklandyryş, Villa çilim

  Deňiz çilim, Ispaniýa çilim, hrustal yşyklandyryş, Vill

  Lorenzo çilim, italýan çilim, italýan yşyklandyryjy, Villa çilim

  Lorenzo çilim, italýan çilim, italýan yşyklandyryşy, Vi

  Çeh çilimi, Altyn hrustal çilim, Villa kristal çilim

  Çeh çilim, Altyn hrustal çilim, Villa kristal cha

  Gabbiani çilim, italýan çilim, italýan yşyklandyryjy, Villa çilim

  Gabbiani çilim, italýan çilim, italýan yşyklandyryşy, V.

  Çeh çilim, Elite Bohemia çilim, Kristal çilim, Kristal yşyklandyryş, Villa kristal çilim

  Çeh çilim, Elite Bohemia çilim, Kristal çilim

  El bilen ýasalan çilim, MURANO çilim, hrustal çilim, El bilen ýasalan gül çilim, Murano yşyklandyryş, Villa çilim

  El bilen ýasalan çilim, MURANO çiliminiň WAGT DÜŞÜNJI SERIŞDELERI

  Klassiki hytaý stili çilim, bürünç yşyklandyryş, Villa yşyklandyryş, Budda zaly çyrasy

  Nusgawy hytaý stili çilim, bürünç yşyklandyryş, Villa li

  Lighteňil lýuks çilim, üzüm yşyklandyryşy, Villa yşyklandyryşy

  Lighteňil lýuks çilim, üzüm yşyklandyryşy, Villa yşyklandyryşy

  Kristal çilim, Kristal yşyklandyryş, Villa kristal çilim

  Kristal çilim, Kristal yşyklandyryş, Villa kristal çilim

  El bilen ýasalan çilim, MURANO çilim, Kristal çilim, el bilen ýasalan gül çilim, Murano yşyklandyryş, Villa çadyry

  El bilen ýasalan çadyryň WAGT DÜŞÜNJI HYZMATLARY, MURANO Çandeli

  Pari Paris opera teatry bürünç çilim, fransuz bürünç çilim, bürünç çilim, bürünç yşyklandyryş, Villa çilim,

  Bürünç çilim üçin Pari Paris opera teatry, fransuz br

  Bürünç çilim, hrustal çilim, fransuz bürünç çilim, bürünç çilim, bürünç yşyklandyryş, Villa çilim üçin Katania seriýasy

  Bürünç çilim, hrustal çilim üçin Katania seriýasy,

  Bakkarat çilim, Bakkarat yşyklandyryşy, Bakkarat kristal çilim

  Bakkarat çilim, Bakkarat yşyklandyryşy, Bakkarat kristal çaý

  Kristal potolok, Kristal potol çyrasy, Villa kristal çyrasy

  Kristal potolok, Kristal potol çyrasy, Villa kristal çyrasy

  Bürünç diwar çyrasy, Fransuz bürünç diwar çyrasy, Villa diwar çyrasy üçin Pari Paris opera teatry

  Bürünç diwar çyrasy, Pari Paris opera teatry, fransuz bra

  Bakkarat diwar çyrasy, Bakkarat yşyklandyryşy, Baccarat fakel diwar çyrasy, Bakkarat diwar çyrasy

  Bakkarat diwar çyrasy, Bakkarat yşyklandyryşy, Baccarat fakel diwary l

  Bakkarat çilim, Bakkarat yşyklandyryşy, Bakkarat kristal çilim

  Bakkarat çilim, Bakkarat yşyklandyryşy, Bakkarat kristal çaý

  Bakkarat pol çyrasy, Bakkarat pol çyrasy, Bakkarat kristal pol çyrasy

  Bakkarat pol çyrasy, Bakkarat pol çyrasy, Bakkarat kristal

  TASLAMA KESELLERI
 • Hainan Villa
  Hainan Villa

  KAIYAN Yşyklandyryş, 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, yşyklandyryş pudagynda ynamdar marka ...

  KÖPRÄK OKA
 • Wenesiýa suw şäheriniň yşyklandyryş taslamasy-Dalian
  Wenesiýa suw şäheriniň yşyklandyryş taslamasy-Dalian

  Liaoning Wenesiýa suw şäheri Wenesiýa şäherine esaslanýar we 200-den gowrak Europeanewropa galasyndan geçýär."Gondola" Europeewropanyň arasynda ýüzýär ...

  KÖPRÄK OKA
  • Onlaýn

  Habaryňyzy goýuň